zoomix

Regulamin

I. Definicje

 
Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma AS PRO MEDIA Adrian Śmigiel, ul. Wierzbowa 17, 62-800 Kalisz. NIP 622 272 17 89
 
Serwis – portal internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.niezbednikwedkarza.pl
 
Użytkownik Serwisu, zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
 
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin.
 
II. Warunki korzystania z serwisu
 
1. Serwis służy do prezentowania nowości rynkowych z branży wędkarskiej.
 
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.
 
3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.
 
4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 
- zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
- dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu newslettera, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez AS PRO MEDIA Adrian Śmigiel, ul. Wierzbowa 17, 62-800 Kalisz
 
5. W momencie rejestracji przez formularz newslettera użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.
 
6. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW, czasopism konkurencyjnych jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec portalu niezbednikwedkarza.pl
 
7. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:
 
- wypowiedzi naruszają prawo prasowe
- wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,
- wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www,
- Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie.
- Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora
 
8. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.
 
9. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 
10. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.
 
11. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.
 
III. Usługi oferowane w Serwisie
 
1. Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu.
 
2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:
- informowanie o nowych filmach na portalu poprzez newsletter
 
3. Usługi płatne to wyłącznie:
- Reklamy zamieszczane na portalu.
- Mailing
 
4. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 

Newsletter

Nie przegap żadnego nowego filmu. Będziemy Cię informować o nowych treściach.